METODOLOGIES PREDICTIVES (ELA, DISLÈXIA) PREDITEXT

METODOLOGIES EN LA PRAXIS LOGOPÈDICA EN LES DIFICULTATS ESPECÍFIQUES DEL LLEGUATGE (ELA #DISLÈXIA) AMB EL TREBALL AMB SISTEMES PREDICTIUS.


Els docents –sobretot en educació secundària i molt Especialment a l’escola d’adults on aquestes habilitats ja havien d'estar mínimament aconseguides- queden sorpresos davant la repetició, una vegada i una altra, dels mateixos errors ortogràfics, al costat de la incapacitat absoluta de construir petites frases que expliquin accions i situacions ben senzilles de la vida quotidiana.
No s'entén que en alguns casos les faltes ortogràfiques deriven d'una forma diferent de percebre la realitat comunicativa, d'interpretar-la d'una forma holística en el cas dels alumnes amb dislèxia o de la incapacitat de memoritzar les grafies en alumnes amb dèficit cognitiu. 

CALCULADORA AUTOMATICA AMB EL WORD

En algunes situacions de diversitat funcional, els alumnes han de poder separar les tasques de càlcul de les altres accions necessàries per poder trobar la solució a una situació o problema plantejat:
·         Lectura
·         Comprensió lectora matemàtica.
·         Abstracció i plantejament matemàtic.
·         Crear els algoritmes a calcular.

Desen els documents Word en la carpeta de l'aplicació, executem el programa i d'una manera fàcil i automàtica podem començar a treballar.

VISOR TRANSPARENTE UNIVERSAL

Aquesta és una regla transparent que és desplaça sobre qualsevol aplicació activa. Útil per treballar amb els programes de gestio. Si patiu de problemes de visió: miopia, vista cansada... F6 bloquea la regla i F7 finalitza el programa. Així de fàcil¡¡¡

POLIGONS, CONSTRUCCIÓ DE TRAMES COMPLEXES

Polígons és un programa a cavall entre la geometria i el disseny gràfic que permet omplir una superfície amb figures geomètriques i aconseguir imatges de gran vistositat. El programa Polígons està pensat per crear imatges geomètriques combinant figures amb una estructura poligonal per experimentar amb diferents variables i dades numèriques que els algoritmes transformen en figures geomètriques complexes. El programa Polígons forma part del Projecte “Alfawin Geomètric” i es proposa que els alumnes, tot jugant, descobreixin les relacions numèriques i les estructures profundes de les figures geomètriques.

 • La pantalla d’edició amb el menú de les formes o polígons a l’esquerra.
 • La pantalla de dibuix, a la dreta, on es multipliquen les formes fins a omplir la imatge.
 • Les formes o polígons es dibuixen seleccionant el tipus de  forma, el nombre de costats i altres característiques, com el gruix, el color, la mida... Fent clic sobre el polígon dibuixat a la pantalla d’edició, aquest s’estampa a la pantalla de dibuix.
 • La pantalla de dibuix té dues formes de treballar:
 • Dibuix simple amb una sola figura que ocupa tot l’espai disponible.
 • Forma múltiple on la figura es repeteix dins una graella de 4 x 6 quadres.
 •  dibuix simple
 • La brotxa serveix per acolorir, omplir els espais i canviar el color de les línies. En el menú Arxiu hi ha les opcions per  desar, imprimir o exportar al Paint per continuar treballant amb altres eines


TREBALLAR EL RELLOTGE (CATALÀ I CASTELLÀ)

El rellotge és una aplicació que caldria adaptar i millorar a les noves pantalles. De totes formes aporta un seguit d’aplicatius del tot interessant per a treballar amb la PDI. Cal dir que les activitats per a treballar el rellotge queden millorades d’una forma substancial en els programes “Integra” i “Mira.la.meva.auca” amb un enfocament molt més col•laboratiu i moderns. 
PROGRAMA MOLT ANTIC,ENCARA QUE METODOLOGICAMENT ENCARA ÉS VIGENT

TRANSFORMAR FONTS TIPOGRÀFIQUES EN BMPS

Una app pensada per a transformar qualsevol font tipogràfica en petites unitats gràfiques que representen els caràcters. Una eina interessant en la preparació de classes amb la PDI per les classes d'alfabetització o d'ensenyaments inicials.SOPES DE LLETRES

Les sopes de lletres són elements molt emprats en els grups instrumentals de primer nivell. Al ser una eina didàctica en base a textos i gràfics, Minerva li dóna molta importància i tracta el tema des de diverses òptiques. Aquesta primera aplicació referida a les sopes de lletres està pensada per ser treballada a l'aula en suport paper, ja que el programa serveix per crear-la i després imprimir-la. Es tracta de fer un retallable de paraules. Les sopes de lletres han estat experimentades en les aules d'alfabetització, obtenint uns molt bons resultats.
PROGRAMA DE DIBUIX LLIURE, TIPUS COGNIGRAF

L'aplicació presenta diferents dibuixos i plantilles de tipus geomètric que s'han d'acolorir amb uns 
colors presentats en una paleta. Especialment pensat per a treballar amb el Mouse.


CREAR CALENDARIS I POSTALS

Els alumnes fan produccions amb l'ordinador: Amb aquesta opció es poden crear calendaris personalitzats d'una forma ràpida i senzilla, ja que tots els processos estan automatitzats. Els resultats sempre són fulls que contenen colors molt atractius.


Informació: calendaris

CREAR MATERIAL GRÀFIC, TAPES DE LA LLIBRETA.

Amb el programa "Tapes de la llibreta" podem crear a partir de les imatges d'Internet moltes propostes gràfiques. 

COGNIGRAF, DIBUIX INTERACTIU (Sistema guiat)


Cognigraf vol donar resposta a la necessitat dels especialistes en suport educatiu de disposar de materials específics per a treballar les habilitats metacognitives. En aquest nou programa podem reballar els “espais meta” a partir de diferents propostes gràfiques, a les que els alumnes han de donar resposta pintant superfícies d’acord a unes determinades propietats, relacions i ordres. El treball pot estar suportat amb sistemes d’ajuda, ja siguin gràfiques, textos o veu sintetitzada. 


PRESENTACIÓN.Cognigraf es un sistema que permite la elaboración de fichas interactivas dirigidas al desarrollo de las capacidades psicomotoras. Incorpora avances tecnológicos que facilitan la navegación, el aprendizaje y la creación de fichas de trabajo con recursos gráficos y la posibilidad de implementar archivos sonoros. La tecnología desarrollada permite una metodología de trabajo que hace posible la interactividad en las actividades de dibujo. El método de trabajo Cognigraf abre un campo de posibilidades en la creación libre de materiales educativos dirigidos al desarrollo de las capacidades intelectuales. Cognigraf' es una plataforma de trabajo colaborativo en la que los usuarios podran dejar sus PAT’s o carpeta de ejercicios para poder compartir sus proyectos con otros usuarios. Únicamente han de tener el programa Cognigraf’ instalado en su ordenador.
MATERIALS GRÀFICS EN SUPORT PAPER (memòrics,dòmino, plafons)


Fem materials gràfics per les classes de llengua. Materials per a la lectura i escriptura amb suport paper –manipulatiu- en les aules de l'etapa instrumental de les escoles d'adults. Suport per les classes 
d'idiomes –català, castellà, anglès- Material per tractar la diversitat en les aules d'acollida. 
Una eina d'ajuda en el processos d'adaptació de les persones amb necessitats educatives especials en l'àmbit de la formació de persones adultes. Farem un memòric i un dominó referit a feines , oficis i accions.

CREAR HISTORIAS AMB IMATGES. Historiador.

PROPOSTES DIDÀCTIQUES.
1) Heu fet una sortida, heu d'entrar un seguit de fotografies i fer un petit comentari.
2) Heu vist una pel•lícula, feu comentaris respecte a un grup d'imatges.
3) Expliqueu un procés d'elaboració (per exemple, heu fet un taller per fer sabó, feu fotografies i expliqueu com s'ha fet)
4) Expliqueu diferents monuments o paratges del vostre poble i feu una descripció.
5) Feu fotografies de les persones del grup de classe i a continuació ja podeu fer una breu descripció física.
6) Cerqueu diferents imatges amb el Google (botó dret i deseu a les meves imatges) respecte un tema (per 


SIMETRIC, ESTRUCTURES POLIGONALS MULTISIMETRIES.

AlfaWin' Simètric es un programa de dibuix que transforma i multiplica traços senzills en dibuixos complexos a partir d'estructures i funcions internes de tipus matemàtic. Un simple gargot en el requadre de treball es multiplica a partir de girs i reflexions produint un dibuix amb una estructura de tipus cíclic que en conjunt presenta formes equilibrades, estampats harmònic, figures que es repeteixen en una explosió de línies, formes i colors. És una obra de tipus lúdic que dona resposta educativa a nois i noies amb problemàtiques d’aprenentatge de tipus maduratiu i emocional manifestat en la impossibilitat de mantenir l'atenció en el treball de classe.
TRAMES, CREACIONS AMB EL POT DE PINTURES.

Trames va ser la primera experiència que van desenvolupar en el projecte d'investigació de Noves Metodologies en Relació a l'ensenyament dels continguts curriculars de les àrees de matemàtiques i arts plàstiques en un suport informàtic. El programa està pensat per crear, a partir de Mecanismes interns, trames gràfiques a partir de funcions matemàtiques. Podem trobar Diferents tipus de trames Segons la forma d'omplir la superfície de treball
MAGIC, CREACCIONS AMB SIMETRIES AXIALS

El Màgic és un programa a cavall entre la geometria i el disseny gràfic que permet omplir una superfície amb figures geomètriques aconseguint imatges de gran plasticitat. 
Està pensat per CREAR De forma lúdica imatges geomètriques Poligonals tot seleccionant Les diferents variables i algoritmes del programa en processar que transformen les dades numèriques en figures geomètriques complexes. L'Objectiu és evidenciar les relacions numèriques i les estructures profundes de les figures geomètriques.
CALIDOSCOPI, SIMETRIES MÚLTIPLES.

El Calidoscopi és una eina de creació de jocs, APTA PER A QUALSEVOL tipus d'usuari. 
Petits moviments amb el ratolí es multipliquen, en diverses Zones de dibuix, a partir de diferents eixos simètrics.
És un programa a cavall entre la geometria i el disseny gràfic que permet omplir una superfície amb figures geomètriques aconseguint imatges de gran plasticitat. 
Està pensat per CREAR De forma lúdica imatges geomètriques Poligonals tot seleccionant Les diferents variables i algoritmes del programa en processar que transformen les dades numèriques en figures geomètriques complexes. 
L'Objectiu és evidenciar les relacions numèriques i les estructures profundes de les figures geomètriques.


PUNTERS GEGANTS PER A FACILITAR LA NAVEGACIÓ EN LA DISCAPACITAT VISUAL

Moltes vegades és necessari disposar de punts específics per augmentar la visibilitat, aquí us presento una eina excepcional. Únicament has de fer clic i automàticament actives un dels punters.Obtenir aplicatiu.


Obtenir punters i aplicatiu: 

LECTURA D'UN TEXT SELECCIONAT AMB VEUS DE DIFERENTS IDIOMES TranslateVoice

Una aplicació que amb les eines TRANSLATE'GOOGLE y VOICE'MICROSOFT automatitza los promesos de traducció de qualsevol document escrit en català, castellà i anglès en format PDF, HTML, DOS, TXT...


Una vegada que hem determinat la llengua de sortida, al seleccionar un text i fer clic a sobre del botó del traductor,aquest fa la traducció i a continuació el presenta en forma de veu. Algunes possibilitats didàctiques d'aquesta eina:

 • Reforç auditiu en alumnes amb dificultats de lectura.
 • Verbalització de la paraula escrita en alumnes no orals.
 • Treball de l'atenció en alumnes amb TDHA i altres dificultats sensorials.
 • Praxis en el tractament de la memoria visual amb el reforç de la veu.
 • Eines augmentatives en l'aprenentatge d'una segona llengua.
PROGRAMA'SELECTED-TRANSLATER (demanar a bernat.edu@gmail.com)

PRAXIS LOGOPÈDICA I TRACTAMENT DE LA VEU/MULTIMEDIA PowerVoice

Descripció: és un presentador de diapositives -imatges, de la forma d'un POWERPONT- que podem obtenir a partir d'un sistema de navegació d'imatges intern o a partir d'un procés automatitzat per capturar imatges des de Google.
Una vegada tenim un projecte creat amb fins 20 imatges o diapositives i un text descriptiu de cada imatge, podem transformar el text en veu a partir d'una veu sintètica. També podem desar la veu en cada imatge, per fer "comparatives" entre la veu sintètica i la veu humana, metodologia de treball adient en la PRAXIS LOGOPEDICA DE LA VEU,

 Treballar l'aprenentatge de les llengües amb sistemes gràfics i de veu.  Escriure una paraula o una frase, desar la veu -abans pot escoltar amb el sintetitzador de veu-  • Exportar l'exercici a un visualitzador dinàmic. 
 • Exportar las dades a format paper en un Word. 
 • Importa imatges des d'una carpeta o d'un sistema automatitzat des de Google.
 • En praxis logopèdiques l'alumne pot escoltar la frase o paraula prèviament desada per reforçar el canal auditiu i visual, al mateix temps que pot avaluar la seva pròpia producció parlada. La paraula desada, escrita, a més potenciada per la imatge és vital en #dislèxia -treball de la memòria visual, dèficit important en aquest casos-
Propostes didàctiques:
 • Treball d'una unitat significativa específica, per exemple: "Els animals de la granja"
 • Treball amb paraules amb una dificultat específica: "Paraules amb el dígraf (tj)".
 • Crear unitats específiques per a produir paraules o frases amb una fonètica determinada. 
 • Aprofundir en sistemes que permetin la millora de la comprensió  lectora, creant unitats amb dispositives que generen propostes significatives. (la comprensió lectora millora  amb sistemes multisensorials). Davant una imatge l'alumne ha d'escriure una frase, vocalitzar-la, sentir-la (des de  l'arxiu de veu desat i del sistema predictiu)
     Obtenir programa i altres continguts.