SIMETRIC, ESTRUCTURES POLIGONALS MULTISIMETRIES.

AlfaWin' Simètric es un programa de dibuix que transforma i multiplica traços senzills en dibuixos complexos a partir d'estructures i funcions internes de tipus matemàtic. Un simple gargot en el requadre de treball es multiplica a partir de girs i reflexions produint un dibuix amb una estructura de tipus cíclic que en conjunt presenta formes equilibrades, estampats harmònic, figures que es repeteixen en una explosió de línies, formes i colors. És una obra de tipus lúdic que dona resposta educativa a nois i noies amb problemàtiques d’aprenentatge de tipus maduratiu i emocional manifestat en la impossibilitat de mantenir l'atenció en el treball de classe.