TRAMES, CREACIONS AMB EL POT DE PINTURES.

Trames va ser la primera experiència que van desenvolupar en el projecte d'investigació de Noves Metodologies en Relació a l'ensenyament dels continguts curriculars de les àrees de matemàtiques i arts plàstiques en un suport informàtic. El programa està pensat per crear, a partir de Mecanismes interns, trames gràfiques a partir de funcions matemàtiques. Podem trobar Diferents tipus de trames Segons la forma d'omplir la superfície de treball