LECTURA D'UN TEXT SELECCIONAT AMB VEUS DE DIFERENTS IDIOMES TranslateVoice

Una aplicació que amb les eines TRANSLATE'GOOGLE y VOICE'MICROSOFT automatitza los promesos de traducció de qualsevol document escrit en català, castellà i anglès en format PDF, HTML, DOS, TXT...


Una vegada que hem determinat la llengua de sortida, al seleccionar un text i fer clic a sobre del botó del traductor,aquest fa la traducció i a continuació el presenta en forma de veu. Algunes possibilitats didàctiques d'aquesta eina:

  • Reforç auditiu en alumnes amb dificultats de lectura.
  • Verbalització de la paraula escrita en alumnes no orals.
  • Treball de l'atenció en alumnes amb TDHA i altres dificultats sensorials.
  • Praxis en el tractament de la memoria visual amb el reforç de la veu.
  • Eines augmentatives en l'aprenentatge d'una segona llengua.
PROGRAMA'SELECTED-TRANSLATER (demanar a bernat.edu@gmail.com)