METODOLOGIES PREDICTIVES (ELA, DISLÈXIA) PREDITEXT

METODOLOGIES EN LA PRAXIS LOGOPÈDICA EN LES DIFICULTATS ESPECÍFIQUES DEL LLEGUATGE (ELA #DISLÈXIA) AMB EL TREBALL AMB SISTEMES PREDICTIUS.


Els docents –sobretot en educació secundària i molt Especialment a l’escola d’adults on aquestes habilitats ja havien d'estar mínimament aconseguides- queden sorpresos davant la repetició, una vegada i una altra, dels mateixos errors ortogràfics, al costat de la incapacitat absoluta de construir petites frases que expliquin accions i situacions ben senzilles de la vida quotidiana.
No s'entén que en alguns casos les faltes ortogràfiques deriven d'una forma diferent de percebre la realitat comunicativa, d'interpretar-la d'una forma holística en el cas dels alumnes amb dislèxia o de la incapacitat de memoritzar les grafies en alumnes amb dèficit cognitiu.