TRANSFORMAR FONTS TIPOGRÀFIQUES EN BMPS

Una app pensada per a transformar qualsevol font tipogràfica en petites unitats gràfiques que representen els caràcters. Una eina interessant en la preparació de classes amb la PDI per les classes d'alfabetització o d'ensenyaments inicials.