TREBALLAR EL RELLOTGE (CATALÀ I CASTELLÀ)

El rellotge és una aplicació que caldria adaptar i millorar a les noves pantalles. De totes formes aporta un seguit d’aplicatius del tot interessant per a treballar amb la PDI. Cal dir que les activitats per a treballar el rellotge queden millorades d’una forma substancial en els programes “Integra” i “Mira.la.meva.auca” amb un enfocament molt més col•laboratiu i moderns. 
PROGRAMA MOLT ANTIC,ENCARA QUE METODOLOGICAMENT ENCARA ÉS VIGENT