CALCULADORA AUTOMATICA AMB EL WORD

En algunes situacions de diversitat funcional, els alumnes han de poder separar les tasques de càlcul de les altres accions necessàries per poder trobar la solució a una situació o problema plantejat:
·         Lectura
·         Comprensió lectora matemàtica.
·         Abstracció i plantejament matemàtic.
·         Crear els algoritmes a calcular.

Desen els documents Word en la carpeta de l'aplicació, executem el programa i d'una manera fàcil i automàtica podem començar a treballar.