CREAR CALENDARIS I POSTALS

Els alumnes fan produccions amb l'ordinador: Amb aquesta opció es poden crear calendaris personalitzats d'una forma ràpida i senzilla, ja que tots els processos estan automatitzats. Els resultats sempre són fulls que contenen colors molt atractius.


Informació: calendaris