PROGRAMA QUE FA CLIC SENSE NECESSITAT DE FER CAP ACCIÓ.

Aquest programa està indicat per a nens i nenes, però també per a persones amb deficiència motora amb malalties degeneratives de tipus muscular. Permet que s'executin les opcions del CLIC, DOBLE CLIC, CLIC DRET I CLIC AMB ARROSSEGAMENT deixant el ratolí sobre del que volem activar durant uns segons.
El programa pretén ajudar a:
Gent gran que accedeixen a l'alfabetització digital en el marc d'una escola d'adults o d'altres tipus d'entitats.
Discapacitats motòrics afectats de paràlisi cerebral que cursen estudis en escoles especials o aules inclusives.
Persones que presenten deformació en les mans com a conseqüència de malalties paralitzants de processos reumàtics 
Persones amb dèficit cognitiu que tenen afectada la capacitat motriu.