FONTS TIPOGRÀFIQUES PER GENERAR ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

A les aules d'educació infantil hi ha una bona quantitat de feina que consisteix a fer rètols i cartells diversos: els noms dels nens i les nenes, el nom de la classe, el nom d'alguns objectes de l'aula, el nom dels racons, etc. L'ordinador i la impressora poden facilitar molt aquesta feina.

FONTS1    FONTS2