EMULAR MOUSE AMB JOISTICKS

Emular el moviment del mouse amb un Joisticks.
Eina que emula les accions del Mouse amb  un Joystick Universal.   
Nota: al ser una aplicació augmentativa en el que entra a treballar alguns aspectes de control de l'ordinador, Windows pot pensar que és un virus.