ALFAWIN GEOMETRIC, DIBUIX EN LA DIVERSITAT

L'Alfawin Geomètric és un conjunt de programes en què s'aprofiten les capacitats gràfiques de l'ordinador per engrescar i motivar l'usuari a investigar lúdicament les formes, els colors de les figures i les relacions que s'estableixen en la composició.
El paquet es composa de vuit aplicacions que poden funcionar de forma aïllada o integrades com un conjunt amb una interfície de disseny unificat
El Calidoscopi és una eina de creació lúdica, apta per a qualsevol tipus d'usuari. Els resultats moltes vegades són imprevisibles, però sempre espectaculars i inciten a passar una bona estona dibuixant i observant.
És una eina de treball creatiu a l'aula d'informàtica de les escoles de primària o secundària, però el que de debò fa que aquest programa sigui una molt bona aplicació didàctica són els resultats obtinguts amb nois i noies amb necessitats educatives especials. Petits moviments amb el ratolí es multipliquen, en diverses zones de dibuix, a partir de diferents eixos simètrics. 


Màgic és un programa de dibuix per treballar simetries simples o d'un eix. En dibuixar un traç, l'efecte mirall, la reflexió, es produeix automàticament a la banda contrària on dibuixem. El treball amb línies i punts amb una estructura interna de tipus vectorial permet unes definicions de traç molt equilibrades que realcen els efectes aconseguits a la pantalla i a les impressions. El programa disposa d'un sistema de gestió de les funcions de la impressora aconseguint uns resultats molt brillants en la impressió en paper. Les diferents eines de dibuix estan sempre visibles i són de fàcil accés amb unes funcions que s'activen amb icones, permetent d'aquesta manera el treball a nois i noies amb dificultats d'aprenentatge. 


AlfaWin' Simètric es un programa de dibuix que transforma i multiplica traços senzills en dibuixos complexos a partir d'estructures i funcions internes de tipus matemàtic. Un simple gargot en el requadre de treball es multiplica a partir de girs i reflexions produint un dibuix amb una estructura de tipus cíclic que en conjunt presenta formes equilibrades, estampats harmònic, figures que es repeteixen en una explosió de línies, formes i colors. És una obra de tipus lúdic que dona resposta educativa a nois i noies amb problemàtiques d’aprenentatge de tipus maduratiu i emocional manifestat en la impossibilitat de mantenir l'atenció en el treball de classe.


El programa està pensat per a crear, a partir de mecanismes interns, trames gràfiques a partir de funcions matemàtiques. Podem trobar diferents tipus de trames d'acord a la forma d'omplir la superfície de treball.Trames de la llibreta. Trames presenta unes quaranta trames diferents de treball, cada una d’aquestes trames és un algoritme matemàtic que crea representacions geomètriques amb vectors. Aquesta forma de treball dona al programa nombroses possibilitats didàctiques. Les trames poden ser rectilínies, formen quadrats, rectangles, triangles..., curvilínies amb solucions geomètriques ben curioses, figures geomètriques simples o múltiples, finestrals.

PROGRAMA I MATERIALS