LA GEOMETRIA, LES MATEMÀTIQUES A PARTIR DEL DIBUIX Dibutecnic


Aquest material està pensat com a material d’estudi i reflexió pels docents que treballeu les matemàtiques en Educació Primària i en contextos de dificultats d’aprenentatge en Educació Secundària.  Veureu que és treballen propietats, relacions i situacions ben senzilles –o ben complicades, sempre depenent dels nivells d’aprenentatges o de la realitat social de l’entorn escolar en el que desenvolupeu la vostra tasca docent-

  • Alumnes amb Discapacitat motriu.
  • Alumnes poc motivats que reben atenció de suport educatiu.
  • Alumnes amb dificultats en el desenvolupament de la intel·ligència espai-temporal.
  • Atenció a la diversitat.
  • Formació professional inicial.
  • Formació de persones adultes.
  • I en general per a docents que tinguin la necessitat d'investigar en la millora de les metodologies i entorns educatius.
Models de treball en imatges.
Propostes de treball.Manuals, recursos, idees,metodologies... +informació