AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS MATEMÀTICS/CALCUL/RESOLUCIÓ PROBLEMES Ulisses.


Molts d'alumnes amb graus de dificultat diversa com a conseqüència d'una discapacitat motriu o d'una dificultat  específica d'aprenentatge -com ara dislèxia- no poden fer els exercicis de càlcul degut a la triple dificultat que representa:
  • Llegir i entendre el problemav
  • Interpretar els algoritmes adequats.
  • Fer els càlculs.

El programa simplifica el treball d'una manera notable.
Al ser una aplicació d'una certa complexitat, farem formació específica, tot pensant en els logopedes i especialistes de suport educatiu.   +informació en la WEB

Guia per a crear exercicis matemàtics de càlcul -tipologia-