KIT HABILIDADADES FONOLOGIQUES-ORTOGRAFIA-

Programa que permet generar diferents exercicis ortogràfics a partir de materials trobats a Internet. Seleccionem un text, ho enganxem en la finestra d'edició de text i a continuació determinen, amb un sol clic, quines són les paraules a treballar -sempre a partir d'interessos i necessitats específiques dels alumnes- Una vegada realitzada la tasca, cal únicament deixar el document com a un fitxer de text. L'alumne pot llegirel text i marcar les paraules considerades difícils pel seu significat.

Presentació: Prezi  Més informació.