LA COMUNICACIÓ, LA ORALITAT EN LA DIVERSITAT FUNCIONAL

L'alumne amb discapacitat motora consumeixen moltes vegades el temps exclòs "d'una manera inclusiva" en l'entorn escolar, vetats a l'aprenentatge i per tant al coneixement amb sistemes d'entrada per a la creació de textos molt limitats. Un sistema de comunicació pensada per a la diversitat funcional -no orals, motrius- a partir de sistemes de creació de veu sintàtica.  

Els sistemes augmentatius han presentat sempre l'acte comunicatiu mitjançant paraules representades per pictogrames. Aquesta metodologia, pensada inicialment en usuaris no lectors -Retard maduratiu, autisme- no respon a les necessitats dels usuaris afectats de discapacitat motriu que presenten un bon desenvolupament maduratiu i una bona comprensió lectora i la possibilitat de l'escriptura.  Especialment pensat per a obtenir imatges des de la xarxa o a partir d'una carpeta amb un format molt visual. Pel treball comunicatiu no cal estar connectat a Internet, ja que les veus queden instal•lades en la màquina -ordinador-      


Portal:  EntradaWeb  Presentació: Prezi