NAVEGADOR WEB ACCESSIBLE AMB LECTURA AUTOMÀTICA AMB DIFERENTS VEUS

Navegador amb sistemes d'accessibilitat motriu, visual, especialment per a persones amb necessitats educatives especials. Sistemes automatitzats, tant en la cerca com a la navegació.


Generador de textos:

Pressionant uns segons sobre qualsevol escrit de la WEB, el sistema el captura i el presenta línia a línia. En aquest format podem fer la lectura de tot el text d'una forma repetitiva o per paràgrafs. El text capturat es presenta en una finestra emergent amb lletres de grans dimensions i diferents nivells de contrast. El programa facilita la navegació impedint l'aparició de finestres emergents. Tot el contingut WEB apareix en una única pantalla. Aquesta tecnologia facilita la navegació a usuaris amb dificultats de treball en entorns complexos. Incorpora un teclat virtual simple per a l'entrada de dades en formularis WEBs. El sistema d'entrada s'ha de millorar amb noves aportacions de sistemes predictius.
  • Entrada a pàgina amb lectura automàtica sense necessitat de fer clic.
  • Transforma textos del web en llistes preparades per a la lectura.
  • Transforma en llista de paraules amb dificultats específiques.
  • Translate automatitzat.
  • Diferents idiomes incorporats.
  • Cerca tàctil en un llistat automatitzat
  • Entrada a pàgina amb lectura automàtica sense necessitat de fer clic.