CALCUL DE LES QUATRE OPERACIONS BÀSIQUES, ESTRUCTURES MATEMÀTIQUES.


Diferents propostes per a treballar el càlcul amb l'ordinador: operacions senzilles, sumes, restes, multiplicació i divisió. Taules de multiplicar amb diferent format.

Taula de multiplicar: és un petit programa per estudiar i repassar les taules fins al 10 .
Taules 1: Cal seleccionar la taula que es  vol treballar i escriure la resposta. Un corredor indica els avenços que es fan. Es pot consultar  la taula a través del menú o bé prement F2, F3... ·         Suma, resta, multiplicació i divisió, per una o més xifres.
·         Metodologia de la divisió.
·         Operacions amb estructures numèriques.
·         Taules de multiplicar automatitzades (dos mètodes)

·         Entrada amb teclat virtual o teclat normal.

Taules 2: Presenta diferents multiplicacions i un resultat. Si es tria la  resposta correcta, destapa una part d’una fotografia. taula de multiplicar
Divisió 
Són dos programes  per treballar l’algoritme de la divisió d’una xifra. El programa
Divisió 1 proposa una divisió i et va guiant pas a pas: la xifra quocient, la multiplicació i després la resta. Si la resposta no és correcta, no deixar avançar al pas següent. 
Divisió 2 encara exercita més la divisió, ja que les restes el programa intermitges les fa i l’usuari ha de fer la resta final. divisió